Beschrijving

Spurt Noordelijke Nevenlijnen

Arriva bestelde in 2005 drieënveertig treinstellen van de dieselelektrische variant, om hiermee al het bestaande materieel van de Noordelijke Nevenlijnen in een keer te vervangen. Deze nieuwe treinstellen waren rood/wit van kleur, in tegenstelling tot het groen/wit van de bussen van Arriva. Ze zijn opgebouwd uit een aluminium frame met een frontdeel van GVK. Het treinstel heeft een lagevloerdeel. Het treinstel heeft twee dieselmotoren van MAN. Een dieselmotor drijft een dynamo met een elektromotor aan. Deze dieselmotoren voldoen aan de Euro 3b-norm.
De 27 treinstellen GTW 2/8 bestaan uit drie reizigerscompartimenten en bieden plaats aan 178 personen. De 16 treinstellen GTW 2/6 bestaan uit twee reizigerscompartimenten en bieden plaats aan 115 personen. Acht van de drieënveertig treinstellen zijn geschikt gemaakt voor grensoverschrijdend vervoer op het traject Groningen - Leer. Deze zijn in het najaar van 2006 geleverd. De overige GTW's zijn in de loop van 2007 geleverd. De order had een waarde van 220 miljoen Zwitserse frank (ongeveer 140-145 miljoen euro).

Op donderdag 8 juni 2006 vond de roll-out van het eerste treinstel nummer (10)228 bij Stadler Rail AG in Bussnang plaats. Op 8 augustus 2006 kwam het eerste treinstel via Nieuweschans in Nederland aan. Op 18 september 2007 zijn de laatste afgeleverd. Daarmee zijn alle 43 bestelde dieselstellen geleverd.
Van deze treinstellen werden 8 treinstellen ((10)301 - (10)305 en (10)228 - (10)230) geschikt gemaakt voor het verkeer met Leer in Duitsland. De aanpassingen bestaan onder andere uit een extra treeplank voor lage perrons en Indusi (het in Duitsland gebruikte beveiligingssysteem). Vanaf september 2009 werd het traject met nog eens 3 treinstellen ((10)244, (10)345 en (10)346) uitgebreid.

Het eerste treinstel, de 10305, werd op 1 november 2006 door minister Peijs in Groningen officieel in gebruik gesteld. Hierbij werd ook de nieuwe naam voor dit treinsteltype gepresenteerd: Spurt. Vanaf 5 november 2006 werden deze treinstellen voor het eerst ingezet op de lijn Groningen - Bad Nieuweschans - Leer, waarmee er weer een rechtstreekse verbinding is tussen Groningen en Duitsland (voorheen moest worden overgestapt in Bad Nieuweschans). Naarmate er meer stellen geleverd werden, is de Spurt op meer lijnen ingezet.
De inzet van de Spurt op het traject Groningen - Bad Nieuweschans verliep aanvankelijk niet geheel probleemloos, waardoor er vaak grote vertragingen optraden. Een van de problemen vormde de uitschuiftrede die automatisch het perron op schuift, nadat de trein is gestopt. Doordat niet alle perrons een gelijke hoogte bleken te hebben, raakte de trede vaak beschadigd. In 2008 zijn alle perrons, voor acht miljoen euro, op de juiste hoogte voor de Spurt gebracht.

In 2008 heeft Arriva voor de Noordelijke Nevenlijnen acht extra treinstellen besteld. Deze stellen werden door Stadler Rail in Siedlce (Polen) gebouwd en in 2009 en 2010 geleverd, waarmee het totaal aantal Spurts in Noord-Nederland op eenenvijftig komt. Van deze bestelling kwamen de eerste twee stellen op 12 september 2009 naar Nederland.
Omdat het aantal reizigers de afgelopen jaren fors is toegenomen is uitbreiding van het materieelpark nodig. Arriva heeft hiervoor acht tweewagentreinstellen verlengd tot driewagentreinstellen.

De treinstellen van de Noordelijke Nevenlijnen worden bij Stadler technisch onderhouden, in 2005 is hiervoor in Leeuwarden een werkplaats gebouwd. Aanvankelijk werd het onderhoud uitgevoerd bij Voith, maar in februari 2014 zijn de Nederlandse onderhoudsvestigingen van Voith overgenomen door Stadler Rail.

In 2020 werd gestart met een revisie. Hierbij zijn de treinstellen in Blerick voorzien van een nieuw uiterlijk en interieur en ook technisch zijn er vernieuwingen doorgevoerd. Het powerpack wordt uitgerust met een batterijenpakket van ongeveer 600 kg, een capaciteit van 60 kWh en een maximale ontlading van 200 kW.
In verband met de toelating in Duitsland van de treinstellen die uitgerust zijn met Indusi, is de revisie nog niet afgerond

Foto's